Tài liệu & Báo cáo

Tài liệu & Báo cáo

Sort results by: Title | Date | Document type
Display by:

No. Document title Date Document type
1 Kế hoạch 227/KH-UBND của UBND tỉnh về Cải thiện Chỉ số PCI Lào Cai năm 2021 02/06/2021 Văn bản/Quy định
2 Kế hoạch 154/KH-UBND: Cải thiện PCI Lào Cai 2020 26/05/2020 Văn bản/Quy định
3 Báo cáo Tóm tắt DDCI Lào Cai 2019 15/04/2020 Báo cáo
4 Executive Summary: DDCI Lao Cai 2019 14/04/2020 Báo cáo
5 Introduction about District and Department Competitiveness Index (DDCI) 02/01/2020 Tài liệu Tham khảo
6 Giới thiệu về Chỉ số Năng lực Cạnh tranh cấp Sở, Ban, Ngành và Địa phương (DDCI) 01/01/2020 Tài liệu Tham khảo
7 Kinh nghiệm Xây dựng Bộ Chỉ số DDCI 14/11/2019 Báo cáo